FOTOGRAFIA

czyli poza sercem i rozumem

Amerykańska fotografka Dorothea Lang powiedziała kiedyś: „Aparat jest narzędziem, które uczy ludzi, jak patrzeć bez aparatu”. Tak właśnie rozumiemy fotografię – 
nie tylko jako zapis rzeczywistości, lecz także jako uchwycenie tej jej części, która znajduje się poza naszą percepcją. To w pewnym sensie inna, równoległa rzeczywistość. Kontakt z nią pozostawiamy wyspecjalizowanemu studiu Kaszamanna, wspierającym nas w procesie tworzenia marek. Oni wiedzą, jak to zrobić.